Wyszukiwanie zaawansowane

Witamy w sklepie CAMPER

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.camper.pl

1. Składając zamówienie, Klient świadomie i dobrowolnie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Przyjmuje się, że klient zapoznał się z regulaminem, zrozumiał oraz zaakceptował znajdujące się w nim postanowienia.

2. W razie konieczności np.: w celu realizacji zamówienia pracownicy sklepu www.camper.pl mogą kontaktować się z Klientem przy pomocy poczty elektronicznej lub telefonicznie. Klient również może skontaktować się ze sklepem za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty, mailowo, itp. 

3. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy sklepem www.camper.pl a Klientem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie Klienta lub realizacji zamówienia.

4. Dane osobowe gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) r. oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

5. Klienci którzy zapisali się do Newslettera będą go otrzymywać drogą mailową.

6. Dane osobowe nie są i nigdy nie zostaną przekazane lub odsprzedane podmiotom trzecim.

7. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. 

8. Dane osobowe kupujących niezarejestrowanych nie są w żaden sposób gromadzone i służą jedynie poprawnemu zaadresowaniu i nadaniu przesyłki z zamówieniem.

9. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Korekty danych lub ich usunięcia można dokonać w panelu klienta po zalogowaniu się na stronie sklepu.

10. Sklep www.camper.pl umieszcza na swoich stronach linki umożliwiające użytkownikom i Klientom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Sklep www.camper.pl nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron.

11. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane Klienta mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

12. W przypadku naruszenia Regulaminu sklepu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić dane Klienta organom wymiaru sprawiedliwości.

13. Sklep www.camper.pl zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian są realizowane według dotychczasowych postanowień.

14. Niniejszy dokument wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.camper.pl i obowiązuje przez czas nieokreślony.


W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.